Zasady rejestracji Uczestników na IV Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej.

Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie rejestracji na stronie www.IVMFMP.evenea.pl lub bezpośrednio poprzez aktywny formularz dostępny poniżej.

UDZIAŁ W FORUM JEST BEZPŁATNY

W związku z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) uprzejmie informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie na zasadach określonych w RODO.

Państwa dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wszystkich środków ochrony wymaganych przez RODO. Administratorem danych osobowych jest Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych, w tym związanych z organizacją Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Zgodnie z przepisami rozporządzenia mają Państwo prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeśli nie życzą sobie Państwo w przyszłości otrzymywać od nas wiadomości uprzejmie prosimy kierować stosowną informację na adres