Dr n. med. Radosław Sierpiński

Pełnomocnik ministra zdrowia ds. utworzenia Agencji Badań Medycznych.

Biogram

Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. utworzenia Agencji Badań Medycznych, Doradca Ministra Zdrowia, kardiolog. Dr R. Sierpiński ukończył studia medyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a obecnie jest słuchaczem studiów MBA in Medicine. Pracował w Instytucie Kardiologii w Warszawie oraz prywatnych jednostkach opieki zdrowotnej. Jest autorem publikacji naukowych, popularnonaukowych i wystąpień na międzynarodowych kongresach medycznych w zakresie kardiologii, telemedycyny i organizacji ochrony zdrowia, współpracował z Fundacją i Stowarzyszeniem Serce dla Arytmii. W obszarze jego zainteresowań znajdują się w szczególności innowacyjne technologie, management nauki oraz komercjalizacja badań. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Zespołu Efekt Zdrowie przy Ministrze Zdrowia.