5 marca 2019 r.

Centrum Olimpijskie PKOl w Warszawie

„WARTOŚĆ ZDROWIA.                                                                  Value Based Healthcare i Value Based Pricing - kluczowe aspekty Medycyny Personalizowanej”

Pobierz program jako PDF

Pobierz
OTWARCIE FORUM

10.00-10.05

dr n. med. Beata Jagielska, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie oraz prof. dr hab. n. o zdrowiu Adam Fronczak, Przewodniczący Naukowej Rady Programowej
SESJA I.
WYSTĄPIENIA INAUGURACYJNE

10.05-10.15

Keynote: Medycyna personalizowana a priorytety naukowe. Wprowadzenie do diagnostyki genetycznej populacyjnej – wyzwanie na przyszłość.

Ivo Gut, PhD, Centro Nacional de Análisis Genómico de Barcelona Biomedical Genomics

10.15-10.25

Keynote: Potencjał i bariery we wdrażaniu medycyny personalizowanej. Czy jest możliwa współpraca wielodyscyplinarna: lekarz – diagnostyk – genetyk?

Denis Horgan, PhD, BCL, LLM, MSC, European Alliance for Personalised Medicine

10.25-10.35

Keynote: Jak innowacyjne technologie mogą wspierać medycynę personalizowaną?

Henk Siebren de Jong, Executive Vice President, Chief of International Markets Philips Royal

SESJA II.
JAK MIERZYĆ WARTOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA?

Moderator

prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

10.35-10.55

Wprowadzenie. Efekt domina w praktyce klinicznej na przykładzie leczenia i diagnostyki raka płuc.

prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

10.55-11.10

Idea mierników jakości. Standaryzacja mierników w ochronie zdrowia – doświadczenia ICHOM.

dr Zofia Das-Gupta, Manager, International Consortium for Health Outcomes Measurement

11.10-11.20

Wartość spersonalizowanego leczenia chorób rzadkich na przykładzie mukowiscydozy.

lek. Wojciech Skorupa, Poradnia Mukowiscydozy, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

11.20-12.05

Panel dyskusyjny: Jakie są wyzwania dla pomiaru wartości w ochronie zdrowia

 • dr Zofia Das-Gupta, Manager, International Consortium for Health Outcomes Measurement
 • prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski, Przewodniczący Rady Akredytacyjnej Ministra Zdrowia
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów, Konsultant Krajowy w dziedzinie patomorfologii
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Niewada, Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego
 • dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie

PRZERWA

12.05-12.15

SESJA III.
MEDYCYNA PERSONALIZOWANA A WZROST NAKŁADÓW NA ZDROWIE
- sesja pod patronatem inicjatywy „Wspólnie dla Zdrowia” - cyklu narodowych debat o zdrowiu

Moderator

dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Członek Rady Programowej ogólnopolskiej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”

12.15-12.20

Wprowadzenie.

dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Członek Rady Programowej ogólnopolskiej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”

12.20-12.25

Wartość zdrowia w polityce.

prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia

12.25-12.30

Uroczyste przekazanie Ministrowi Zdrowia rekomendacji eksperckich.

12.30-13.35

 • dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia
 • dr hab. n. prawn. Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, (TBC)
 • dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
 • dr hab. n. społ. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • dr n. med. Roman Topór-Mądry, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • dr n. med. Iga Lipska, Pełnomocnik Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii
 • dr hab. n. med. Andrzej Kawecki, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • dr hab. n. o zdrowiu Adam Fronczak, Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego WUM

PRZERWA

13.35-13.45

SESJA IV.
MEDYCYNA PRZYSZŁOŚCI

Moderator

prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Nauki, Kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych oraz Zakładu Medycyny, Regeneracyjnej i Immunoregulacji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

13.45-13.55

Sztuczna inteligencja lekarzem przyszłości?

prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Nauki, Kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych oraz Zakładu Medycyny, Regeneracyjnej i Immunoregulacji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

13.55-14.05

Keynote: Medycyna przyszłości – główne czynniki zmian. Przedstawienie zastosowania nowoczesnych technik molekularnych w diagnostyce klinicznej.

prof. George Eric Blair, Director of Student Education School of Molecular and Cellular Biology Faculty of Biological Sciences, University of Leeds

14.05-14.15

Keynote: Diagnostyka uzupełniająca i towarzysząca w postępowaniu medycznym. Implementacja nowych technologii terapeutycznych do praktyki klinicznej ze wskazaniem mierników monitorujących efektywność zdrowotną.

Anne Sophie Gobereau, Sleep Product & Marketing Manager, Philips

14.15-14.25

Keynote: Rola biopsji płynnej w praktyce klinicznej. Nowoczesne techniki diagnostyczne na przykładzie biopsji płynnej – możliwości i ograniczenia.

dr Abel Jacobus Bronkhorst, Institute of Laboratory Medicine, German Heart Centre Munich

14.25-14.35

Czy potrzebujemy profilowania genomowego i Big Data? Omówienie możliwości diagnostyki genetycznej z wykorzystaniem Big Data w praktyce klinicznej.

dr n. biol. Aleksander Sowa, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Portfolio, Roche Polska

14.35-14.45

„Spersonalizowana profilaktyka” oparta na poligenicznych wskaźnikach ryzyka. Wskazanie nowych zasad postępowania opartego o badania genetyczne.

prof. Andres Metspalu, Estonian Genome Center, University of Tartu

14.45-15.30

Panel dyskusyjny: Jak rozwój najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych wpłynie na możliwości ich zastosowania w ochronie zdrowia?

 • Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • mec. Marta Gadomska-Gołąb, radca prawny, Partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland
 • dr Christian Jonasson, Senior Researcher, HUNT Research Center and the K. G. Jebsen Center for Genetic Epidemiology, Dept of Public Health, Faculty of Medicine, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
 • dr n. med. Łukasz Kozera, Dyrektor Krajowego Ośrodka Wiodącego w Zakresie Biobankowania
 • Andres Metspalu, Estonian Genome Center, University of Tartu
 • Aleksandra Rudnicka, Rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE

15.30-15.50

Podsumowanie i rekomendacje oraz wręczenie nagród dla wyróżnionych prac naukowych z dziedziny medycyny lub biologii medycznej opublikowanych w roku 2018 w czasopiśmie indeksowanym w JCR (Journal Citation Report)
POCZĘSTUNEK

15.50-17.00