Prelegenci

Prof. George Eric Blair

Director of Student Education School of Molecular and Cellular Biology Faculty of Biological Sciences University of Leeds

Dr Abel Jacobus Bronkhorst

Institute of Laboratory Medicine German Heart Centre Munich

Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej,
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Dr Zofia Das-Gupta

Manager, International Consortium for Health Outcomes Measurement

Henk Siebren de Jong

Chief of International Markets, Philips

Prof. dr hab.

n. o zdrowiu

Adam Fronczak

Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego WUM

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

Anne Sophie Gobereau

Sleep Product & Marketing Manager, Philips

Ivo Gut, PhD

Centro Nacional de Análisis Genómico de Barcelona Biomedical Genomics

BCL, LLM, MSC,

Denis Horgan

Dyrektor Zarządzający Europejskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej

Dr n. med.

Beata Jagielska

Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej

Prof. Andres Metspalu

Estonian Genome Center of University of Tartu

Prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko

Prorektor ds. Nauki oraz Kierownik Zakładu Medycyny
Regeneracyjnej i Immunoregulacji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prof. dr hab. n. med.

Rafał Niżankowski

Przewodniczący Rady Akredytacyjnej Ministra Zdrowia

Lek. med. Wojciech Skorupa

Poradnia Mukowiscydozy, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Dr n. biol.

Aleksander Sowa

Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Portfolio w Roche Polska

Prof. dr hab. n. med.

Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia

Debatanci

18.01.2016 - WARSZAWA - MARTA GADOMSKA-GOŁĄB - WIERZBOWSKI EVERSHEDS WIZAŻ - AGA BORA FOT. BRUNO FIDRYCH / PLASTERSTUDIO +48 600 83 82 82

Mec. Marta Gadomska-Gołąb

Radca prawny, Partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland

Sławomir Gadomski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Dr Christian Jonasson

Senior Researcher, HUNT Research Center and the K. G. Jebsen Center for Genetic Epidemiology, Dept of Public Health, Faculty of Medicine, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

prof. dr hab. n. med.

Andrzej Kawecki

Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dr n. med.

Łukasz Kozera

Dyrektor Krajowego Ośrodka Wiodącego w Zakresie Biobankowania

dr n. med. Iga Lipska

Pełnomocnik Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii

prof.-Marszałek-e1516193799611

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek

Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów,
Konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii

185481,360923,w_1600

Dr hab.

Maciej Niewada

Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

Dr n. med.

Jarosław Pinkas

Główny Inspektor Sanitarny

Aleksandra Rudnicka

Rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

Roman-Topór-Mądry-1

Dr n. med.

Roman Topór-Mądry

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Prof. dr hab. n. społ.

Gertruda Uścińska

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Prof. dr hab. n. prawn.

Marcin Zieleniecki

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej