III Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

III Forum odbyło się pod patronatem

5 marca 2018 r. z inicjatywy Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej ─ Stowarzyszenia w Warszawskim Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło się III Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej, podczas którego polscy i zagraniczni eksperci podejmowali dyskusje nad upowszechnianiem rozwiązań medycyny personalizowanej. Jednocześnie podkreślali, że indywidualne podejście do terapii stanowi jedno z najistotniejszych wyzwań systemowych w ochronie zdrowia.

Wśród prelegentów i uczestników paneli dyskusyjnych, którzy przyjęli zaproszenie Organizatorów, znaleźli się wybitni eksperci, przedstawiciele środowiska lekarzy, organizacji pacjenckich, instytucji pozarządowych oraz administracji publicznej, a także goście zagraniczni, reprezentujący instytucje i organizacje związane z ochroną zdrowia.

W programie ubiegłorocznego Forum znalazło się blisko dwadzieścia prelekcji oraz dwa panele dyskusyjne, skupione wokół pięciu głównych tematów, stanowiących poszczególne sesje:

  • Medycyna Personalizowana w roku 2018 – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?;

  • Personalizacja leczenia jako wartość dodana dla pacjentów;

  • Teranostyka jako wyzwanie medycyny personalizowanej. Wyzwanie dobrej jakości w diagnostyce;

  • Wykorzystanie ekonomii w medycynie personalizowanej;

  • Biotechnologia i bioinformatyka w medycynie personalizowanej.

Podczas III Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej organizatorzy wprowadzili do programu konferencji zupełnie nowy element – debatę oxfordzką, w której do udziału zaproszeni zostali eksperci w dziedzinie ochrony zdrowia, którzy w merytorycznej walce na siłę argumentów bronili lub atakowali tezę „Czy potrzebujemy medycyny personalizowanej?”. Rolę liderów poszczególnych grup przyjęli: prof. dr hab.n. med. Zbigniew Gaciong, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej- lider grupy na NIE oraz prof. dr hab.n.med. Jacek Fijuth, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego- lider grupy na TAK.

W uznaniu znaczenia medycyny personalizowanej dla poprawy kondycji zdrowotnej polskiego społeczeństwa, osobiste przesłanie do organizatorów i uczestników III Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej wystosował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda. List od Pana Prezydenta odczytała Pani Profesor Ewa Marcinowska-Suchowierska, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

W spotkaniu osobiście uczestniczył Minister Zdrowia, Profesor Łukasz Szumowski, który w imieniu Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego, przekazał Organizatorom list przygotowany przez Premiera specjalnie z myślą o uczestnikach III Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej.

Profesor Łukasz Szumowski podkreślił w swoim wystąpieniu, że medycyna personalizowana może odpowiedzieć na wiele pytań, które pozwolą na zwiększenie skuteczności leczenia i znaczne ograniczenie cierpienia pacjentów. Aby to było możliwe konieczna jest implementacja najnowszych rozwiązań i ich przełożenie na konkretne wytyczne i procedury.

Przedstawiciele Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej z uznaniem przyjęli działania w zakresie poprawy dostępu polskich pacjentów do nowoczesnej medycyny personalizowanej w onkologii, podjęte w ostatnim roku przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, w szczególny sposób doceniając poprawę dostępu do nowoczesnych terapii celowanych, dzięki zmianom w obszarze finansowania diagnostycznych badań genetycznych. Zgodnie z tradycją, przekazali także na ręce Ministra Zdrowia Profesora Łukasza Szumowskiego, Trzecią Deklarację Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, wskazując na pilną potrzebę dalszej harmonizacji procesu diagnostycznego w obszarze onkologii oraz na inne działania kluczowe dla optymalizacji opieki zdrowotnej, związane z ideą medycyny personalizowanej.

Podsumowując wydarzenie, dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, podkreśliła: „Medycyna personalizowana, ukierunkowana na optymalizację skuteczności terapii,  sprzyja realizacji coraz powszechniejszej idei Value Based Healthcare, czyli koncepcji efektywnej opieki – zarówno na poziomie skuteczności klinicznej, jak i efektywności kosztowej, przy zapewnieniu wysokiej jakości świadczeń. Cieszę się, że dzięki III. Międzynarodowemu Forum Medycyny Personalizowanej ważne kwestie medycyny personalizowanej, o ogromnym znaczeniu dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce, znalazły swoje miejsce w debacie publicznej, a Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej pozostaje ważną platformą porozumienia różnych środowisk, nakierowanych na wspólny cel wzmocnienia roli i poprawy dostępności do rozwiązań medycyny personalizowanej w systemie ochrony zdrowia.

Partnerami konferencji byli