b70506727eafd4f282ced6fc520e

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.

Biogram

Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej. Od 1998 roku do chwili obecnej krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej. Prezes ustępujący Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i członek wielu innych towarzystw naukowych. Przewodniczący – od 2015 roku – Krajowej Rady ds. Onkologii przy Ministrze Zdrowia. Specjalista onkologii klinicznej i radioterapii nowotworów. Zawodowo zainteresowany skojarzonym leczeniem chorych na raka płuca i raka piersi, wprowadzaniem nowych metod systemowego leczenia nowotworów,leczeniem hormonalnym i postępowaniem wspomagającym w onkologii. Autor i współautor około 400 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą oraz redaktor lub współredaktor 21 podręczników.