Dr Zofia Das-Gupta

Manager, International Consortium for Health Outcomes Measurement

Biogram

Ma doświadczenie w naukach medycznych i ściśle współpracowała z klinicystami ze środowisk akademickich i biotechnologicznych. Jest doktorem immunologii z University College London i pracowała jako Research Fellow w Harvard Medical School. Zofia Das-Gupta dołączyła do londyńskiego biura ICHOM, by pracować jako kierownik projektu. Obecnie kieruje opracowywaniem standardowego zestawu mierników w przewlekłej chorobie nerek.