Lek. med. Wojciech Skorupa

Poradnia Mukowiscydozy, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Biogram

Specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc. Doświadczenie i zainteresowania badawcze i kliniczne obejmują choroby rzadkie płuc, ze szczególnym uwzględnieniem mukowiscydozy. Prowadzący Poradnię Mukowiscydozy w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie – największym polskim ośrodku leczenia mukowiscydozy u osób dorosłych. Pacjentami z mukowiscydozą zajmuje się od ponad 25 lat. Wieloletni Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy.