Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

Dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie, członek Prezydium Rady Społecznej „Wspólnie dla zdrowia”.

Biogram

W warszawskim Instytucie Kardiologii pełni funkcję kierownika Kliniki Wad Nabytych Serca. Członek Prezydium Rady Społecznej „Wspólnie dla zdrowia”.

Polski kardiolog, doktor habilitowany nauk medycznych, profesor nadzwyczajny Instytutu  Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie-Aninie. Stopień doktorski otrzymał w 1996 broniąc pracy pt. „Stan czynnościowy dróg oddechowych u chorych z wadą mitralną”, przygotowanej pod kierunkiem Ireny Rawczyńskiej-Englert. Habilitował się w 2003. W 2015 został konkursowo wybrany na dyrektora całego Instytutu zastępując na tej funkcji Witodla Rużyłłę, który dyrektorem był przez dwie kadencje.

Jest założycielem Sekcji Wad Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Należy ponadto do Europejskiego Towarzystwa Pulmonologicznego (European Respiratory Society). Jest też redaktorem m. in.: „Stanów nagłych” oraz „Kardiologii”.