Stefan Bogusławski

Lek. Stefan Bogusławski

Państwowy Zakład Higieny (NIZP – PZH)

Biogram

Główny Specjalista w Zakładzie Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH. Od prawie 30 lat zajmuje się w badaniami i doradztwem na rynku zdrowia. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje wieloletnie kierowanie Sequence i PEX PharmaSequence – polskimi firmami doradczo-badawczymi, a także oddziałem polskim oraz regionem Europy Środkowej w IMS Health (obecnie IQVIA) oraz kierowanie firmą badawczą Azyx Polska.

Przed rozpoczęciem pracy w biznesie, Stefan Bogusławski pracował naukowo i dydaktycznie na stanowisku asystenta naukowo-badawczego w Zakładzie Biofizyki I Biomatematyki CMKP w Warszawie oraz II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii I Neurologii w Warszawie.