Stanisław Maćkowiak

Prezes Federacji Pacjentów Polskich.

Biogram

Prezes Federacji Pacjentów Polskich Inicjator, współzałożyciel i prezes Federacji Pacjentów Polskich, organizacji parasolowej skupiającej 72 organizacje pacjenckie, reprezentującej ponad 50 000 chorych. Od wielu lat zajmuje się tematyką zdrowia publicznego, działając na rzecz polepszenia jakości świadczeń zdrowotnych, poprzez pracę nad zmianami systemowymi dotyczącymi kompleksowej opieki chorych. Współpracuje z licznymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w wypracowaniu i wdrożeniu europejskich standardów leczenia w Polsce. Jest inicjatorem i współtworzącym porozumienie „Dialog dla Zdrowia” – platformę stałych, cyklicznych spotkań organizacji pacjentów z Ministrem Zdrowia w ramach dialogu społecznego.

Aktywnie pracuje na arenie międzynarodowej współpracując m.in. z European Patients’ Forum (EPF), European Organisation for Rare Diseases (EURORDIS), The European Society for Phenylketonuria and Allied Disorders Treated as Phenylketonuria.