5 marca 2019 r.

Centrum Olimpijskie PKOl w Warszawie

„WARTOŚĆ ZDROWIA.                                                                  Value Based Healthcare i Value Based Pricing - kluczowe aspekty Medycyny Personalizowanej”

OTWARCIE FORUM

10.00-10.05

dr n. med. Beata Jagielska, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie oraz prof. dr hab. n. o zdrowiu Adam Fronczak, Przewodniczący Naukowej Rady Programowej
SESJA I.
WYSTĄPIENIA INAUGURACYJNE

10.05-10.15

Keynote: Medycyna personalizowana a priorytety naukowe. Wprowadzenie do diagnostyki genetycznej populacyjnej – wyzwanie na przyszłość

Ivo Gut, PhD, Centro Nacional de Análisis Genómico de Barcelona Biomedical Genomics

10.15-10.25

Keynote: Potencjał i bariery we wdrażaniu medycyny personalizowanej. Czy jest możliwa współpraca wielodyscyplinarna: lekarz – diagnostyk – genetyk?

Denis Horgan, PhD, BCL, LLM, MSC, European Alliance for Personalised Medicine

SESJA II.
JAK MIERZYĆ WARTOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA?

Moderator

prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

10.25-10.45

Wprowadzenie. Efekt domina w praktyce klinicznej na przykładzie leczenia i diagnostyki raka płuc

prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

10.45-11.00

Idea mierników jakości. Standaryzacja mierników w ochronie zdrowia – doświadczenia ICHOM

dr Zofia Das-Gupta, Manager, International Consortium for Health Outcomes Measurement

11.00-11.10

Wartość spersonalizowanego leczenia przyczynowego chorób rzadkich na przykładzie mukowiscydozy

lek. Wojciech Skorupa, Poradnia Mukowiscydozy, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

11.10-11.55

Panel dyskusyjny: Jakie są wyzwania dla pomiaru wartości w ochronie zdrowia

 • dr Zofia Das-Gupta, Manager, International Consortium for Health Outcomes Measurement
 • Halina Kutaj-Wąsikowska, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów, Konsultant Krajowy w dziedzinie patomorfologii
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Niewada, Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego
 • dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie

PRZERWA

11.55-12.05

SESJA III.
MEDYCYNA PERSONALIZOWANA A WZROST NAKŁADÓW NA ZDROWIE
- sesja pod patronatem „Wspólnie dla Zdrowia” - cyklu narodowych debat o zdrowiu

Moderator

dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Członek Rady Programowej ogólnopolskiej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”

12.05-12.10

Wprowadzenie

dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Członek Rady Programowej ogólnopolskiej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”

12.10-12.15

Wartość zdrowia w polityce

prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia

12.15-12.20

Uroczyste przekazanie Ministrowi Zdrowia rekomendacji eksperckich

12.20-13.25

Panel dyskusyjny: Czy medycyna personalizowana wymaga wzrostu nakładów na zdrowie?

 • prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia
 • Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (TBC)
 • dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
 • prof. dr hab. n. społ. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Andrzej Jacyna, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
 • dr n. med. Roman Topór-Mądry, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, Dyrektor Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • prof. dr hab. n. o zdrowiu Adam Fronczak, Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego WUM

PRZERWA

13.25-13.35

SESJA IV.
MEDYCYNA PRZYSZŁOŚCI

Moderator

prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Nauki, Kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych oraz Zakładu Medycyny, Regeneracyjnej i Immunoregulacji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

13.35-13.45

Sztuczna inteligencja lekarzem przyszłości?

prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Nauki, Kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych oraz Zakładu Medycyny, Regeneracyjnej i Immunoregulacji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

13.45-13.55

Keynote: Medycyna przyszłości – główne czynniki zmian. Przedstawienie zastosowania nowoczesnych technik molekularnych w diagnostyce klinicznej

prof. George Eric Blair, Director of Student Education School of Molecular and Cellular Biology Faculty of Biological Sciences, University of Leeds

13.55-14.05

Keynote: Diagnostyka uzupełniająca i towarzysząca w postępowaniu medycznym. Implementacja nowych technologii terapeutycznych do praktyki klinicznej ze wskazaniem mierników monitorujących efektywność zdrowotną

Anne Sophie Gobereau, Sleep Product & Marketing Manager, Philips

14.05-14.15

Keynote: Rola biopsji płynnej w praktyce klinicznej. Nowoczesne techniki diagnostyczne na przykładzie biopsji płynnej – możliwości i ograniczenia

dr Abel Jacobus Bronkhorst, Institute of Laboratory Medicine, German Heart Centre Munich

14.15-14.25

Czy potrzebujemy profilowania genomowego i Big Data? Omówienie możliwości diagnostyki genetycznej z wykorzystaniem Big Data w praktyce klinicznej

dr n. biol. Aleksander Sowa, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Portfolio, Roche Polska

14.25-14.35

„Spersonalizowana profilaktyka” oparta na poligenicznych wskaźnikach ryzyka. Wskazanie nowych zasad postępowania opartego o badania genetyczne

prof. Andres Metspalu, Estonian Genome Center, University of Tartu

14.25-15.20

Panel dyskusyjny: Jak rozwój najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych wpłynie na możliwości ich zastosowania w ochronie zdrowia?

 • Janusz Cieszyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (TBC)
 • Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Marta Gadomska-Gołąb, radca prawny, Partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland
 • dr Christian Jonasson, Senior Researcher, HUNT Research Center and the K. G. Jebsen Center for Genetic Epidemiology, Dept of Public Health, Faculty of Medicine, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
 • dr n. med. Łukasz Kozera, Dyrektor Krajowego Ośrodka Wiodącego w Zakresie Biobankowania
 • Andres Metspalu, Estonian Genome Center, University of Tartu
 • Aleksandra Rudnicka, Rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE

15.20-15.40

Podsumowanie i rekomendacje oraz wręczenie nagród dla wyróżnionych prac naukowych z dziedziny medycyny lub biologii medycznej opublikowanych w roku 2018 w czasopiśmie indeksowanym w JCR (Journal Citation Report)
POCZĘSTUNEK

15.40-17.00