16 marca 2020 r.

Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Trojdena 2a

Innowacyjność, personalizacja i współodpowiedzialność jako podstawy nowoczesnej medycyny

Pobierz program jako PDF

Pobierz PLPobierz ENG
OTWARCIE FORUM

9.00-9.05

Otwarcie Forum: dr n. med. Beata Jagielska, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Forum, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie (PKMP) oraz prof. dr hab. n. o zdrowiu Adam Fronczak, Przewodniczący Naukowej Rady Programowej Forum, Warszawski Uniwersytet Medyczny

9.05-9.15

Powitanie gości: prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, JM. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
WYSTĄPIENIA INAUGURACYJNE

9.15-9.30

prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, Narodowy Instytut Onkologii – PIB

9.30-9.45

prof. Niels Wilking MD PhD, Karolinska Institute

9.45-10.00

Digital Transformation for More Effective Healthcare: innovative VBHC examples” prof. Fred Van Eenennaam PhD, VBHC Prize, Founder of the Value-Based Health Care Center Europe (VBHCE)

10.00-10.15

prof. Mark Lawler PhD, Centre for Cancer Research and Cell Biology (CCRCB), Queen’s University Belfast
SESJA I.
PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA SYSTEMU OPARTEGO NA WARTOŚCIACH

10.15-10.30

Od analizy porównawczej szpitali po tworzenie wartości dla pacjentów: wnioski i rekomendacje

Pieter Stepaniak PhD, Health Operations Management Consultant, Catharina Eindhoven Hospital

10.30-10.35

Prezentacja polskiego wydania książki Michaela Portera „Redefining Health Care”. Podziękowanie dla redaktorów naukowych wydania polskiego prof. dr hab. n. ekonom. Eweliny Nojszewskiej i prof. dr hab. n. med. Jana Walewskiego

dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Zarządu PKMP

10.35-10.45

Denis Horgan, Europejska Koalicja Medycyny Personalizowanej

10.45-11.15

Panel ekspercki

Moderator: Renata Furman, redaktor naczelna „Służby Zdrowia”

 • prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia (tbc)
 • prof. Niels Wilking MD PhD, Karolinska Institut
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, Narodowy Instytut Kardiologii – PIB
 • prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, Narodowy Instytut Onkologii – PIB
 • Denis Horgan, Europejska Koalicja Medycyny Personalizowanej

PRZERWA

11.15-11.30

SESJA II.
ROLA INNOWACJI W MEDYCYNIE PERSONALIZOWANEJ - WYZWANIA I BARIERY

11.30-11.45

Prezentacja wprowadzająca “Integrated approach in data management for personalized cancer care” Dr n. med. Ilya Gipp, Oncology Solutions, Philips

11.45-12.15

Wywiady eksperckie

Moderator: prof. dr hab. Zbigniew Gaciong, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM

 • dr n. biol. Aleksander Sowa, „Onkologia precyzyjna – szanse i wyzwania”
 • dr hab. n. med. Michał Wszoła, Przewodniczący Rady Konsorcjum BIONIC, „Biodrukowanie 3D bionicznej trzustki – czy będzie aplikacja kliniczna?”

SESJA III.
FINANSOWANIE BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH I GENETYCZNYCH W POLSCE - GDZIE JESTEŚMY?

12.15-12.30

Podsumowanie cyklu warsztatów i omówienie raportu pt. „Praktyczne aspekty zarządzania przychodami z NFZ i ich wpływ na kondycję finansową ośrodków medycznych”

dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Zarządu PKMP

12.30-13.15

Wykład ekspercki i debata

Moderator: dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA Ekspert Systemu Ochrony Zdrowia

 


12.30-12.40 prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów


12.40-13.15 Debata z udziałem praktyków klinicznych

   • prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska – Wynimko, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Członek Zarządu PKMP
   • prof. dr hab. n. med. Renata Langfort, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Członek Zarządu PKMP
   • prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów
   • prof. dr hab. n. med. Maria Sąsiadek, Katedra Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
   • dr hab. n. med. Bartosz Wasąg, Gdański Uniwersytet Medyczny, Członek Zarządu PKMP

LUNCH

13.15-13.45

SESJA IV.
EWOLUCJA MODELU FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ W DOBIE PERSONALIZACJI

13.45-14.00

Wykład wprowadzający: „Ocena zmiany modelu finansowania badań genetycznych diagnostycznych a dostępność do innowacyjnych terapii”

dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Zarządu PKMP

14.00-14.45

Panel ekspercki

Moderator: Marcin Piasecki, Rzeczpospolita

   • dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, Polskie Towarzystwo Onkologiczne
   • dr n. ekonom. Adam Niedzielski, NFZ finansowanie publiczne
   • dr Roman Topór-Mądry, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
   • prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
   • prof. dr hab. n. ekonom. Ewelina Nojszewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
   • dr Jasmina Koeva-Balabanova, European Alliance for Personalized Medicine

SESJA V.
OD ODPOWIEDZIALNOŚCI DO WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI W PROCESIE LECZNICZYM

14.45-15.00

Wykład wprowadzający: Bernard Vrijens PhD, Aardex Board Member of European Society for Patient Adherence

15.00-15.15

Prezentacja raportu: „Współodpowiedzialność w procesie leczniczym”

Stefan Bogusławski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH)

15.15-15.45

Panel ekspercki

Moderator: Aleksandra Lusawa, Główny Inspektorat Sanitarny, Departament Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia

   • prof. dr hab. Marcin Czech, Departament Farmakoekonomiki, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
   • dr n. med. Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii
   • Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta 
   • dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny

PODSUMOWANIE FORUM

15.45-16.00

Podsumowanie i rekomendacje