16 marca 2020 r.

Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Trojdena 2a

Innowacyjność, personalizacja i współodpowiedzialność jako podstawy nowoczesnej medycyny

Pobierz program jako PDF

Pobierz
OTWARCIE FORUM

9.00-9.05

dr n. med. Beata Jagielska, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Forum, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie (PKMP) oraz prof. dr hab. n. o zdrowiu Adam Fronczak, Przewodniczący Naukowej Rady Programowej Forum, Warszawski Uniwersytet Medyczny

9.05-9.15

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, JM. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
WYSTĄPIENIA INAUGURACYJNE

9.15-9.30

Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

9.30-9.45

Prof. Niels Wilkings, Karolinska Institute

9.45-10.00

Prof. Fred Van Eenennaam, VBHC Prize, Founder of the Value Based Health Care Center Europe (VBHCE)

10.00-10.15

Prof. Mark Lawler PhD, Center for Cancer Research and Cell Biology (CCRCB), Queen’s University Belfast
SESJA I.
PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA SYSTEMU OPARTEGO NA WARTOŚCIACH

10.15-10.30

Od analizy porównawczej szpitali po tworzenie wartości dla pacjentów: wnioski i rekomendacje

Pieter Stepaniak, Health Operations Management Consultant, Catharina Eindhoven Hospital

10.30-10.35

Prezentacja polskiego wydania książki Michaela Portera „Redefining Health Care”. Podziękowanie dla redaktorów naukowych wydania polskiego prof. dr hab. n. ekonom. Eweliny Nojszewskiej i prof. dr hab. n. med. Jana Walewskiego

dr n. med. Beata Jagielska, PKMP

10.30-10.45

Denis Horgan, Europejska Koalicja Medycyny Personalizowanej

10.45-11.15

Panel ekspercki

Moderator: Renata Furman, Medexpress

 • prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia (tbc)
 • prof. Niels Wilkings, Karolinska Institute
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, Narodowy Instytut kardiologii (tbc)
 • prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Denis Horgan, Europejska Koalicja Medycyny Personalizowanej

PRZERWA

11.15-11.30

SESJA II.
ROLA INNOWACJI W MEDYCYNIE PERSONALIZOWANEJ

11.30-11.45

Prezentacja wprowadzająca

dr inż. Agnieszka Sznyk, INNOWO „Czym jest innowacyjność medycyny personalizowanej?”

11.45-12.15

Wywiady eksperckie

Moderator: prof. dr hab. Zbigniew Gaciong, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM

 • Przedstawiciel biznesu
 • WUM
 • Przedstawiciel biznesu

SESJA III.
FINANSOWANIE BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH I GENETYCZNYCH W POLSCE - GDZIE JESTEŚMY?

12.15-12.30

Podsumowanie cyklu warsztatów i omówienie raportu pt. „Praktyczne aspekty zarządzania przychodami z NFZ i ich wpływ na kondycję finansową ośrodków medycznych”

dr n. med. Beata Jagielska, PKMP

12.30-13.15

Wywiad ekspercki i debata

Moderator: dr Jakub Gierczyński

12.30-12.40 Prof. dr hab. Andrzej Marszałek, Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów

12.40-13.15 Debata z udziałem praktyków klinicznych

   • Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska – Wynimko, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Członek Zarządu PKMP
   • Prof. dr hab. n. med. Renata Langfort, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Członek Zarządu PKMP
   • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, Prezes Polskiego Towarzystwa PatologówP
   • prof. dr hab. n. med. Maria Sąsiadek, Katedra Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
   • Dr hab. n. med. Bartosz Wasąg, Gdański Uniwersytet Medyczny, Członek Zarządu PKMP

LUNCH

13.15-13.45

SESJA IV.
EWOLUCJA MODELU FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ W DOBIE PERSONALIZOWANEJ

13.45-14.00

Wykład wprowadzający: „Ocena dostępności do badań genetycznych diagnostycznych a zmiana finansowania”

dr hab. n. med. Beata Jagielska, PKMP

14.00-14.45

Panel ekspercki

Moderator: Marcin Piasecki, Rzeczpospolita (tbc)

   • Flora Giorgio, Head of Sector HTA, DG SANTE, European Commission (tbc)
   • dr hab. Adam Niedzielski, NFZ finnsowanie publiczne (tbc)
   • dr Roman Topór-Mądry, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
   • prof. dr hab. Ewelina Nojszewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
   • dr Jasmina Koeva-Balabanova, European Alliance for Personalized Medicine

SESJA V.
OD ODPOWIEDZIALNOŚCI DO WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI W PROCESIE LECZNICZYM

14.45-15.00

Wykład wprowadzający: Bernard Vrijens, Aardex Board Member of European Society for Patient Adherence

15.00-15.15

Prezentacja raportu: „Współodpowiedzialność w procesie leczniczym”

Stefan Bogusławski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH)

15.15-15.45

Panel ekspercki

Moderator: ksiądz dr Arkadiusz Nowak, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej (tbc)

   • prof. dr hab. Marcin Czech, Zakład Farmakoekonomiki, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
   • Grzegorz Cessak, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (tbc)
   • Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta (tbc)
   • dr Grzegorz Juszczyk, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (tbc)
   • dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny (tbc)

PODSUMOWANIE FORUM

15.45-16.00

Podsumowanie i rekomendacje