Pobierz program jako PDF

Pobierz PLPobierz ENG
DZIEŃ I. - 6 LIPCA 2020 R.
PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA SYSTEMU OPARTEGO NA WARTOŚCIACH

10.00-10.05

Otwarcie Forum

Dr n. med. Beata Jagielska, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Forum, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie (PKMP)

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n.med. Jan Walewski, Narodowy Instytut Onkologii – PIB

10.05-10.20

Współpraca w zakresie danych: brakujący element wprowadzania innowacji do europejskich systemów opieki zdrowotnej

Denis Horgan, Europejska Koalicja Medycyny Personalizowanej

10.20-10.40

Różnice w dostępie pacjentów do innowacyjnych leków. Stracone możliwości. Raport porównawczy na tematleczenia raka w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem raka płuc

Prof. Nils Wilkings, MD PhD, Karolinska Institute

10.40-11.00

Transformacja cyfrowa narzędziem dla skutecznej opieki zdrowotnej. Innowacyjne przykłady VBHC

Prof. Fred Van Eenennaam PhD, VBHC Prize, Founder of the Value-Based Health Care Center Europe (VBHCE)

11.00-11.20

Precyzyjna medycyna w onkologii, dane zdrowotne i spersonalizowana opieka zdrowie w erze COVID-19

Prof. Mark Lawler PhD, Centre for Cancer Research and Cell Biology (CCRCB), Queen’s University Belfast

11.20-11.40

Od analizy porównawczej szpitali po tworzenie wartości dla pacjentów: wnioski i rekomendacje

Pieter Stepaniak PhD, Health Operations Management Consultant, Catharina Eindhoven Hospital

11.40-12.00

Sesja Q&A
DZIEŃ II. - 7 LIPCA 2020 R.
ROLA INNOWACJI W MEDYCYNIE PERSONALIZOWANEJ - WYZWANIA I BARIERY

10.00-10.20

Prezentacja wprowadzająca: “Zintegrowane podejście do zarządzania danymi dla spersonalizowanego leczenia nowotworów”

Dr n. med. Ilya Gipp, Oncology Solutions, Philips

10.20-10.35

Onkologia precyzyjna – szanse i wyzwania

Dr n. biol. Aleksander Sowa

10.35-10.50

Biodrukowanie 3D bionicznej trzustki – czy będzie aplikacja kliniczna?

Dr hab. n. med. Michał Wszoła, Przewodniczący Rady Konsorcjum BIONIC

10.50-11.05

Smart Hospital – czy naprawdę możemy być smart w szpitalu publicznym? Lanie wody czy realne rozwiązania?

prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

11.05-11.40

Panel dyskusyjny

Moderator: prof. dr hab. Zbigniew Gaciong, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 • Dominik Dziurda, Dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej, AOTMiT
 • Michał Kępowicz – Dyrektor ds. Relacji Strategicznych, Philips
 • dr hab. n. med. Michał Wszoła, Przewodniczący Rady Konsorcjum BIONIC
 • prof. dr. hab. Iwona Ługowska, NIO-PIB

11.40-12.00

Sesja Q&A
DZIEŃ III. - 8 LIPCA 2020 R.
FINANSOWANIE BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH I GENETYCZNYCH W POLSCE – GDZIE JESTEŚMY?

10.00-10.20

Podsumowanie cyklu warsztatów i omówienie raportu pt. „Praktyczne aspekty zarządzania przychodami z NFZ i ich wpływ na kondycję finansową ośrodków medycznych”

dr n. med. Beata Jagielska, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Forum, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie (PKMP)

10.20-10.40

Wykład wprowadzający

Prof. dr hab. Andrzej Marszałek, Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów

10.40-11.40

Debata z udziałem praktyków klinicznych

Moderator: dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, Ekspert systemu ochrony zdrowia

 • Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Członek Zarządu PKMP
 • Prof. dr hab. n. med. Renata Langfort, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Członek Zarządu PKMP
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów
 • Prof. dr hab. n. med. Maria Sąsiadek, Katedra Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Dr hab. n.med. Bartosz Wasąg, Gdański Uniwersytet Medyczny, Członek Zarządu PKMP
 • Minister Sławomir Gadomski, Ministerstwo Zdrowia
 • dyr. Leszek Szalak, Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej, NFZ

11.40-12.00

Sesja Q&A
DZIEŃ IV. - 9 LIPCA 2020 R.
EWOLUCJA MODELU FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ W DOBIE PERSONALIZACJI

10.00-10.20

Wykład wprowadzający: Ocena zmiany modelu finansowania badań genetycznych diagnostycznych a dostępność do innowacyjnych terapii

dr n. med. Beata Jagielska, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Forum, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie (PKMP)

10.20-10.40

Dostępność i rozwój immunoterapii

Magdalena Władysiuk, HTA Consulting

10.40-11.40

Panel ekspercki

Moderator: dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, Ekspert systemu ochrony zdrowia

 • dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, Polskie Towarzystwo Onkologiczne
 • dr n. ekonom. Adam Niedzielski, NFZ finansowanie publiczne
 • dr Roman Topór-Mądry, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
 • prof. dr hab. Ewelina Nojszewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • mec. Michał Chodorek, Kancelaria Kierzkowska, Rutkowska, Kolasiński

11.40-12.00

Sesja Q&A
DZIEŃ V. - 10 LIPCA 2020 R.
OD ODPOWIEDZIALNOŚCI DO WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI W PROCESIE LECZNICZYM

10.00-10.20

Wysokiej jakości metody pomiaru adherencji wśród pacjentów brakującym ogniwem w medycynie precyzyjnej

Bernard Vrijens, Aardex Board Member of European Society for Patient Adherence

10.20-10.40

Współodpowiedzialność w procesie leczniczym

Stefan Bogusławski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP – PZH)

10.40-11.40

Panel ekspercki

Moderator: Aleksandra Lusawa, Główny Inspektorat Sanitarny, Departament Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia

 • prof. dr hab. Marcin Czech, Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego
 • dr n. med. Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii
 • Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
 • dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny 

11.40-12.00

Sesja Q&A

6-10 lipca 2020 r.

Sesje online

Innowacyjność, personalizacja i współodpowiedzialność jako podstawy nowoczesnej medycyny