Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna

Przewodniczący sekcji zdrowia w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP, członek Prezydium Rady Społecznej „Wspólnie dla zdrowia”, Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Biogram

Przewodniczący sekcji zdrowia w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP, członek Prezydium Rady Społecznej „Wspólnie dla zdrowia”.
Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMED). Radny Gdańska i wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska (w kadencji 2014-2018).
Pracował jako chirurg dziecięcy w szpitalu w Rijadzie (Arabia Saudyjska). Odbył wiele zagranicznych staży naukowych, m.in.: w USA, Austrii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. W 2014 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania medycznego i uzyskał tytuł Master of Business and Administration (MBA) – GFKM i University Aix-en-Provence. Jest członkiem licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, a także członkiem honorowym Ukraińskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. W latach 2008-2009 był pełnomocnikiem Rektora GUMED ds. Budowy Nowego Szpitala Uniwersyteckiego (Centrum Medycyny Inwazyjnej).

W latach 2012-2014 był prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Przez dwie kadencje był przewodniczącym międzynarodowej grupy ds. leczenia guzów wątroby u dzieci – SIOPEL. Aktualnie jest konsultantem ds. chirurgii dziecięcej województwa pomorskiego, członkiem Komisji Nagród przy Ministrze Zdrowia oraz przewodniczącym krajowej Komisji Akredytacyjnej z chirurgii dziecięcej. Ponadto jest członkiem Komitetu Naukowego Międzynarodowego Towarzystwa Onkologii Pediatrycznej (SIOP), a także prezydentem-elektem Europejskiej Sekcji Chirurgii Dziecięcej Międzynarodowej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS). Jest współautorem polskich i zagranicznych podręczników oraz ponad 140 prac naukowych opublikowanych w najbardziej renomowanych czasopismach świata. Otrzymał liczne nagrody, w tym nagrody Rektora GUMED, nagrodę zespołową Ministra Zdrowia, nagrody na polskich i zagranicznych zjazdach naukowych za przedstawiane prace naukowe. Jest odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.