V Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

Forum co roku gromadzi szerokie grono wybitnych polskich i zagranicznych ekspertów, którzy dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie ochrony zdrowia, budują przestrzeń inspiracji i stanowią przyczynek do zmian w podejściu do zindywidualizowanego leczenia pacjenta.

 

Odbywające się już po raz piąty Forum to wydarzenie, które nie tylko jest niepowtarzalną okazją do debaty nad możliwościami rozwoju medycyny opartej na wartości i miejscem doświadczenia interdyscyplinarnego podejścia do tematu służby pacjentowi w ujęciu medycyny personalizowanej, ale przede wszystkim przestrzenią osobistego rozwoju, który pozwoli na wprowadzanie daleko idących zmian i zapoczątkuje nowoczesne spojrzenie na problematykę medycyny personalizowanej w Polsce, korzystne zarówno dla pacjenta, jak i dla systemu ochrony zdrowia.

6-10 lipca 2020 r.

Sesje online

WYZWANIA STOJĄCE PRZED WSPÓŁCZESNĄ MEDYCYNĄ Innowacyjność, personalizacja i współodpowiedzialność - trzy filary nowoczesnej medycyny personalizowanej

V edycja Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej przyjmie formę Tygodnia Medycyny Personalizowanej i odbędzie się od 6 do 10 lipca 2020 roku jako seria sesji online. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem: „WYZWANIA STOJĄCE PRZED WSPÓŁCZESNĄ MEDYCYNĄ, Innowacyjność, personalizacja i współodpowiedzialność – trzy filary nowoczesnej medycyny personalizowanej”

Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to doroczna konferencja, podczas której poruszane są istotne tematy zarówno z punktu widzenia poprawy funkcjonowania systemu, jak i zwiększenia skuteczności leczenia dzięki wykorzystaniu innowacyjnych terapii personalizowanych. Forum to spotkanie czołowych ekspertów zarówno z Polski jak i innych krajów europejskich działających w obszarach klinicznych, systemowych, technologii lekowych i nielekowych. Jest to cykliczne wydarzenie  skupiające różne grupy interesariuszy, którzy mają szanse wymienić opinie i poglądy na temat systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie, dobrych praktyk oraz innowacji w medycynie. 

W tym roku skupimy się m.in. na takich tematach jak: finansowanie w dobie personalizacji, pułapki wdrożenia systemu opartego na wartości, rola innowacji w medycynie personalizowanej.