Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

Konsultant Krajowy w dziedzinie perinatologii. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM.

Biogram

Konsultant Krajowy w dziedzinie perinatologii, Kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Rektor WUM w kadencji 2016-2020, specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz perinatologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (obecna nazwa Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników), Regional Director of Ian Donald School for Eastern Europe, Vice President of World Association of Perinatal Medicine, Członek Zarządu European Association of Perinatal Medicine oraz International Society of The Fetus as a Patient. Upowszechnił nowoczesną diagnostykę i terapię choroby hemolitycznej w Polsce, wprowadził na Mazowszu metodę laserowej obliteracji wewnątrz łożyskowych anastomoz naczyniowych w zespole przetoczenia pomiędzy płodami (TTTS), do praktyki klinicznej w Polsce wprowadził zabieg FETO u płodów z wrodzoną przepukliną przeponową, a także fetoskopową operację rozszczepu kręgosłupa u płodów. Inicjator powołania „Koalicji na rzecz Bezpiecznego Porodu”, współautor zarówno programu specjalizacji z zakresu perinatologii, jak również standardów postępowania w wybranych patologiach ciąży, a także licznych rekomendacji postępowania w zakresie położnictwa i ginekologii.