wszoła portret

Dr hab. n. med. Michał Wszoła

Chirurg Transplantolog, Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Badań i Rozwoju Nauki

Biogram

Pomysłodawca bionicznej trzustki, chirurg transplantolog, prekursor nowej metody miniinwzyjnego leczenia powikłanej cukrzycy – endoskopowe przeszczepienie wysp trzustkowych pod śluzówkę żołądka (w 2013 roku wykonał pierwszy tego typu zabieg na świecie), który obecnie stosowany jest w kilku ośrodkach w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Obecnie pracuje nad biodrukowaniem 3D trzustki wraz Fundacją Badań i Rozwoju Nauki, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Warszawską, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk oraz spółką MediSpace. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP.