Kopia DSC_3845

Prof. dr hab. n. med. Maria Sąsiadek

Kierownik Katedry i Zakładu Genetyki UM we Wrocławiu, Konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej.

Biogram

Kierownik Katedry i Zakładu Genetyki UM we Wrocławiu, Konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej Specjalista genetyki klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej. Kariera zawodowa profesor Marii Sąsiadek jest związana z Akademią Medyczną, a obecnie Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Jej prace badawcze dotyczą zagadnień związanych z mutagenezą, genetycznymi podstawami rozwoju nowotworów, genetyką schorzeń psychiatrycznych oraz genetyką kliniczną. Przez 6 lat pełniła funkcję eksperta do spraw genetyki w programie Unii Europejskiej pt. Public Health Genomics. Brała aktywny udział w procesie wprowadzania polskich uczelni do europejskiego systemu szkół wyższych. Pełniła funkcję koordynatora uczelnianego Programów TEMPUS i ERASMUS w Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz była promotorem krajowym programu ERASMUS/SOKRATES. Jest członkiem Krajowej Rady ds. Onkologii oraz Zespołu Stałego Narodowego Centrum Nauki.