Prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko

Prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Biogram

Prof. Moniuszko odbył liczne zagraniczne staże naukowe, m.in. przez 3 lata pracował w Narodowym Instytucie Raka (NCI, NIH, Bethesda, USA). Był laureatem m.in. Stypendium Fundacji Tygodnika Polityka, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Nagrody PTDL za wybitne osiągnięcia w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. Od roku 2004 pracuje w Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od roku 2012 pełni funkcję kierownika nowo utworzonego Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB. Jest prorektorem do spraw nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie już od kilku lat prowadzone są badania nad rozwojem spersonalizowanej diagnostyki i terapii szeregu chorób cywilizacyjnych (m.in. pierwsze w świecie kompleksowe badanie genomiki i radiomiki pacjentów z rakiem płuca). Jednym z narzędzi umożliwiających realizację tych działań są m.in. stworzone przez prof. Moniuszko innowacyjne anglojęzyczne międzynarodowe studia doktoranckie w dziedzinie biologii medycznej i biostatystyki finansowane przez program H2020 i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.