185481,360923,w_1600

Dr hab. Maciej Niewada

Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

Biogram

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, prezes HealthQuest.