Dr n. med. Łukasz Kozera

Dyrektor Krajowego Ośrodka Wiodącego w Zakresie Biobankowania.

Biogram

Dyrektor Krajowego Ośrodka Wiodącego w Zakresie Biobankowania Absolwent wydziału biotechnologii i analityki medycznej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2005-2008 odbył studia doktoranckie w Instytucie Badań Sercowo-Naczyniowych, na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Leeds w Wielkiej Brytanii. Po ich ukończeniu pracował w Klinice Reumatologii Instytutu Medycyny Molekularnej (również w Leeds), gdzie kierował biobankiem oraz programem wykrywania nowoczesnych biomarkerów schorzeń reumatoidalnych. Pomysłodawca projektu Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, który w 2016 roku otrzymał statut Krajowego Ośrodka Wiodącego. Od 2013 r. pełni funkcję Krajowego Koordynatora ds. Biobankowania. Odpowiada za wprowadzenie polskich placówek do Europejskiej sieci współpracy BBMRI-ERIC, kierując projektem utworzenia Polskiej Sieci Biobanków BBMRI.pl, finansowanym przez MNiSW. Od 2012 roku związany z Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie obecnie kończy szkolenie specjalizacyjne w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej.