Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

Zastępca Dyrektora ds Nauki, Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Biogram

Zastępca ds. Naukowych Dyrektora Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, jest pulmonologiem, a także specjalistą w zakresie laboratoryjnej immunologii medycznej. Jest twórcą i kierownikiem Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Uczestniczyła w realizacji wielu polskich i międzynarodowych projektów naukowych i edukacyjnych, w tym podczas stypendium naukowego w Medical College of Ohio (2001–2002), a następnie w Medical University of Toledo, Ohio (2009). Była głównym badaczem i koordynatorem wielu z tych programów. Jest autorem i współautorem 180 prac naukowych i rozdziałów w podręcznikach medycznych.

Jej aktywność naukowa i kliniczna koncentruje się wokół zagadnień związanych z biomarkerami molekularnymi i diagnostyką genetyczna raka płuca, oraz POChP i wrodzonego niedoboru alfa-1 antytrypsyny.