Dr hab. n. med. Jarosław Pinkas

Główny Inspektor Sanitarny. Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego.

Biogram

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej, medycyny społecznej, medycyny rodzinnej oraz zdrowia publicznego. Pracował w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia.

Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz w latach 1996-2001 pełnił funkcję prezesa Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Przez ponad 20 lat współpracował z prof. Zbigniewem Religą, w tym m.in. w Klinice Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW oraz w Instytucie Kardiologii w Aninie jako zastępca dyrektora ds. klinicznych i organizacyjnych. W latach 2005-2007 sprawował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia kierowanym przez prof. Zbigniewa Religę. Współautor ustawy o ratownictwie medycznym. Od grudnia 2005 do grudnia 2007 był prezesem Polskiego Czerwonego Krzyża. W latach 2007-2009 dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny 2015 – 2017 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. 13 kwietnia 2017 powołany na stanowiska Sekretarza Stanu w Kancelarii Premiera i Pełnomocnika Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności.