Prof. dr hab. n. med. Janusz Siedlecki

Kierownik Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Biogram

Kierownik Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Zainteresowania naukowe i kliniczne obejmują biologię molekularną nowotworów, diagnostykę molekularną w onkologii, regulację ekspresji genów, mechanizmy naprawy DNA. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.