Dr n. med. Janusz Meder

Prezes Zarządu, Polska Unia Onkologii.

Biogram

Kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1972 zawodowo związany z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie, obecnie na stanowisku Kierownika Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego. Stypendia naukowo-szkoleniowe w laboratoriach i oddziałach klinicznych europejskich ośrodków onkologicznych i hematologicznych w Londynie, Amsterdamie i Brukseli. Prace naukowo-badawcze i kliniczne w Harvard Medical School w Bostonie oraz Memorial Sloan-Kettering Cancer Center w Nowym Jorku. Aktywny działacz Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków, Prezes Polskiej Unii Onkologii. Autor lub współautor ponad 150 prac naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, oraz kilkunastu znaczących rozdziałów w podręcznikach onkologicznych.