Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski

Dyrektor Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Biogram

Dyrektor Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Absolwent wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej, hematologii i transplantologii klinicznej. W ramach programu wymiany naukowej z amerykańskim National Cancer Institute pracował w latach 1987–88 i 1992 w Montefiore Medical Center/Albert Einstein College of Medicine, New York. Liczne zagraniczne staże zawodowe i naukowe, m.in. w Cleveland Clinic Cancer Center, Cleveland, USA , St. Bartholomew’s Hospital, Londyn oraz Fred Hutchinson Cancer Research Center/University of Washington, Seattle, USA. W 2004 r. zainicjował włączenie warszawskiego CO-I do sieci międzynarodowej współpracy w ramach European Mantle Cell Lymphoma Network oraz European Leukemia Net, w ramach których realizuje jako koordynator i członek Steering Committee szereg prospektywnych badań klinicznych. Jeden z współzałożycieli Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG), której jest aktualnie wiceprezesem. Autor ponad 200 indeksowanych publikacji. Członek PLRG, PALG, PTO, PTOK, PTHiT, ASH, ASCO, ESMO, EBMT oraz EORTC Lymphoma Group.