Ivo Gut, PhD

Centro Nacional de Análisis Genómico de Barcelona Biomedical Genomics

Biogram

Ivo Gut objął kierownictwo CNAG-CRG w styczniu 2010 roku. Kieruje grupą Biomedical Genomics.

Ukończył chemię na Uniwersytecie w Bazylei w 1985 roku, a w 1990 uzyskał doktorat z Chemii Fizycznej. Następnie dołączył do grupy badawczej prof. Irene Kochevar w Harvard Medical School jako pracownik naukowy. W latach 1993-1996 był badaczem z Dr. Stephanem Beckiem w Imperial Cancer Research Fund w Londynie. Później, w Instytucie Genetyki Molekularnej im. Maxa Plancka, poprowadził grupę na Wydziale ds. Genomiki Kręgowców prof. Hansa Lehracha. W ciągu 11 lat przed wstąpieniem do CNAG-CRG pracował w Centre National de Génotypage w Commissariat à l’Energie Atomique w Evry we Francji, najpierw jako kierownik ds. Rozwoju technologii, a następnie jako zastępca dyrektora pod kierunkiem prof. Marka Lathropa. Jego zainteresowania badawcze obejmują wysokoprzepustową analizę kwasów nukleinowych, sekwencjonowanie, genotypowanie SNP, genomikę, genetykę, metody analizy kwasów nukleinowych i białek (techniki biologii molekularnej i modyfikacji chemicznej), wdrażanie metod, automatyzację i analizę. Jest autorem ponad 160 artykułów naukowych, wynalazcą 24 patentów i zgłoszeń patentowych, założycielem 4 firm biotechnologicznych (Genom Analytik GmbH, Biopsytec GmbH i Epigenomics AG, Integragen SA). Jest koordynatorem projektu READNA finansowanego przez Unię Europejską.