Henk Siebren de Jong

Chief of International Markets, Philips.

Biogram

W kwietniu 2017 r. Henk Siebren de Jong został Liderem rynków międzynarodowych (Chief of International Markets) odpowiedzialnym za wyniki ogólnej działalności firmy Philips (z wyłączeniem Ameryki Północnej i Chin). Jest on również członkiem zarządu Philips Capital N.V.
Henk rozpoczął pracę w firmie Philips w 1990 r. Przed nominacją zajmował stanowisko Lidera rynku Ameryki Południowej (Market Leader in Latin America – LATAM). Henk kierował również kluczowymi zmianami w oddziałach Philips w całym regionie. Do jego osiągnięć należą m.in. wdrożenie koncepcji LEAN
w zakresie produktywności, większe skupienie się na kliencie w jednostkach działających w sektorze zdrowia oraz nadzorowanie zmian w zakresie wdrożenia bardziej innowacyjnego podejścia nakierowanego na poszukiwanie rozwiązań stosowanych w jednostkach zajmujących się systemami ochrony zdrowia. Wcześniej pełnił szereg funkcji kierowniczych w dywizjach Philips Consumer Lifestyle w Europie i Azji.
Henk płynnie posługuje się językami: niderlandzkim, angielskim, hiszpańskim i portugalskim, ponadto posiada tytuł magistra zarządzania Uniwersytetu w Groningen i ukończył studia na kierunku finanse dla kadry kierowniczej wyższego szczebla w Harvard Business School. Henk wykłada również zarządzanie transformacją cyfrową w ISE Business School w São Paulo i IESE Business School w Barcelonie.