Halina Kutaj – Wąsikowska

Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Biogram

Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Lider poprawy jakości i bezpieczeństwa terapii i opieki nad pacjentem. Ekspert Ministerstwa Zdrowia ds. współpracy z OECD; koordynator krajowy w projektach unijnych: CEEQNET (Unified Central and Eastern European surveillance/monitoring system for healthcare quality and efficiency indicators) oraz DUQuE (Deepening our Understanding of Quality Improvement in Europe, FP7). Kieruje organizacją będącą Krajowym Punktem Kontaktowym dla Polski we Wspólnym Działaniu dla Bezpieczeństwa Pacjenta i Jakości Opieki (Joint Action on Patient Safety and Quality of Care – PASQ).