Prof. George Eric Blair

Director of Student Education School of Molecular and Cellular Biology Faculty of Biological Sciences University of Leeds

Biogram

Ukończył biochemię na Uniwersytecie w Edynburgu i studia doktoranckie na Uniwersytecie w Warwick. Następnie prowadził badania na uniwersytetach w Aarhus w Danii i Uppsali w Szwecji. Był członkiem Narodowego Instytutu Badań Medycznych w Londynie (obecnie Instytut Cricka). W 2008 r. uzyskał tytuł profesorski w dziedzinie biochemii. Jego zainteresowania badawcze obejmują małe wirusy nowotworowe DNA (adenowirusy, wirusy brodawczaka, SV40 i poliomawirusy), które okazały się ważne w badaniu transformacji komórek, kontroli cyklu komórkowego i tworzenia nowotworu. W ostatnich latach adenowirusy zostały wykorzystane jako potencjalne wektory terapii genowej w przypadku chorób dziedzicznych, takich jak mukowiscydoza (CF) i rak. Prowadzi badania w kierunku rozpoznania mechanizmów biochemicznych adenowirusów, które leżą u podstaw unikania mechanizmów odpornościowych ludzkiego organizmu, co może przyczynić się do wyeliminowania wirusów wywołujących raka. Profesor Blair jest członkiem Towarzystwa Mikrobiologicznego oraz Brytyjskiego Towarzystwa Immunologicznego.