Fred Van Eenennaam_

Prof. Fred Van Eenennaam PhD

VBHC Prize, Founder of the Value-Base Health Care Center Europe (VBHCE)

Biogram

Prof. dr Fred van Eenennaam jest założycielem Value-Based Health Care Center Europe (VBHCE). Uzyskał doktorat ze strategii na Vrije Universiteit Amsterdam i pracuje również jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytetach w Holandii i na całym świecie (Erasmus University, The George Washington University, St Gallen University, University of Monaco, Monte Carlo; CETYS Universidad i UPAEP, Meksyk i Sanitas Bogota).

Jest członkiem inicjatywy mikroekonomicznej konkurencyjności w Harvard Business School. Jest przewodniczącym i współzałożycielem Kapituły Europejskiej i rady Global Impact sieci MoC oraz przewodniczącym Holenderskiego Instytutu Konkurencyjności.