Prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska

Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Klinika Medycyny Rodzinnej Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Biogram

Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Klinika Medycyny Rodzinnej Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, założyciel KROK PO KROKU – Fundacji na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin.

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Od początku swojej działalności zawodowej (1972 r.) do chwili obecnej związana jest ze Szpitalem CMKP im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie.

Członkini towarzystw naukowych w tym m.in.: Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Endokronologicznego i European Vitamin D Association.

Internistka, lekarz praktyk i nauczyciel akademicki szkolący lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, chorób metabolicznych kości i geriatrii. Uczestniczy aktywnie w pracach Komisji Bioetycznej czuwając nad przebiegiem badań klinicznych prowadzonych w Polsce. Działa także w gronie ekspertów polskich i zagranicznych zajmujących się osteoporozą oraz witaminą D. Swoją działalność lekarską ukierunkowaną na osoby dorosłe wzbogaca pracą na rzecz dzieci i rodzin dotkniętych autyzmem w ramach organizacji pozarządowych. Założyła Fundację na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i ich Rodzin „Krok po Kroku”.

W 2015 została powołana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w skład Narodowej Rady Rozwoju do sekcji ochrony zdrowia.

Dorobek naukowy i dydaktyczny oscyluje wokół tematyki zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowo-magnezowej, witaminy D i chorób metabolicznych kości, a zwłaszcza osteoporozy u ludzi starych. Obejmuje ponad 300 prac.