2017.10.23 WARSZAWA XIII FORUM RYNKU SESJA HEMATOONTOLOGIA KIERUNKI DOSKONALENIA OPIEKI NAD PACJENTAMI.
NZ.:   LECH MARANDA EWA

Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech - Marańda

Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Krajowy Konsultant ds. Hematologii.

Biogram

Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Krajowy Konsultant ds. Hematologii. Specjalistka w dziedzinie chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej.