Denis Horgan, BCL, LLM, MSC

European Alliance for Personalised Medicine

Biogram

Denis Horgan posiada szeroki zakres wiedzy w dziedzinie polityki zdrowotnej. Przed rozpoczęciem współpracy z EAPM, pracował w Europejskiej Koalicji Pacjentów na Rzecz Walki z Rakiem oraz Parlamencie Europejskim w zakresie zagadnień zdrowotnych związanych z polityką lekową oraz problematyką pacjentów. Aktywnie działał w międzynarodowych organizacjach pozarządowych zajmujących się projektami prozdrowotnymi w Afganistanie, Meksyku i Palestynie. Zaangażowany w budowanie koalicji pacjenckich, rzecznictwo obywatelskie, rozwój platform współpracy wspierających dostęp do refundacji i nowoczesnych terapii.