Dr n. med. Beata Jagielska

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie.

Biogram

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie, Kierownik Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Onkologii Kardiologicznej i Medycyny Paliatywnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Beata Jagielska uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie zarządzania publicznymi systemami opieki zdrowotnej. Kierownik Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Onkologii Kardiologicznej i Medycyny Paliatywnej w Centrum Onkologii Marii Curie-Skłodowskiej – Instytut w Warszawie (COI), a także Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych i kierownik Poradni COI. Wojewódzki Konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej. Członek licznych towarzystw naukowych, takich jak Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne i ESMO. Ekspert ds. badań klinicznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Autor i współautor licznych publikacji naukowych zarówno w czasopismach polskich, jak i międzynarodowych, członek rad naukowych czasopism „Onkologia w Praktyce Klinicznej” i „Onkologia po Dyplomie . Od 2017 r. Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie.