Dr hab. med. Bartosz Wasąg

Kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki Medycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny.

Biogram

Kierownik katedry i Zakładu Biologii i genetyki Medycznej, pracownia genetyki klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny.