wasąg

Dr hab. med. Bartosz Wasąg

Kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki Medycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny.

Biogram

Kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki Medycznej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Laboratorium Genetyki Klinicznej, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Absolwent Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Od początku kariery związany z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Doświadczenia zawodowe i naukowe zdobywał również w czasie stypendiów zagranicznych: Armed Forces Institue of Pathology (Stany Zjednoczone Ameryki), KU Leuven (Belgia). Autor lub współautor ponad 70 prac oryginalnych, opisów przypadków, prac poglądowych oraz rozdziałów w książkach.