Prof. dr hab. n. med. Barbara Pieńkowska-Grela

Kierownik Samodzielnej Pracowni Cytogenetyki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Biogram

Kierownik Samodzielnej Pracowni Cytogenetyki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Biolog, cytogenetyk, diagnosta laboratoryjny, kierownik Samodzielnej Pracowni Cytogenetyki w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie, specjalista Laboratoryjnej Genetyki Medycznej, kierownik specjalizacji. Obok działalności diagnostycznej i dydaktycznej zajmuje się pracą badawczą. Głównym polem jej zainteresowań są zagadnienia związane z genetycznymi mechanizmami powstawania i rozwoju nowotworów oraz możliwością zastosowania metod genetycznych w praktyce onkologicznej, głównie w obszarze białaczek i chłoniaków. Perspektywicznym celem badań jest wykorzystanie użytecznych klinicznie markerów genetycznych w ustaleniu rozpoznania nowotworu, ocenie rokowania czy planowaniu leczenia, szczególnie w terapii celowanej molekularnie. Aktywnie uczestniczy w działalności Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Jako ekspert uczestniczy w tworzeniu standardów diagnostycznych w zakresie diagnostyki cytogenetycznej oraz w tworzeniu standardów jakości genetycznych badań diagnostycznych w nowotworach.