Anne Sophie Gobereau

Sleep Product & Marketing Manager, Philips.

Biogram

Anne-Sophie Gobereau pracuje w firmie Philips jako Starszy Menedżer ds. Marketingu w biznesie oferującym rozwiązania dla pacjentów cierpiących na bezdech senny. Wspiera działania Philips w ponad 50 krajach w budowaniu i rozwijaniu produktów związanych z diagnostyką oraz terapią tego groźnego schorzenia.

Posiada 20-letnie doświadczenie marketingowe i biznesowe w różnych branżach, głównie w sektorze ochrony zdrowia i odnowy biologicznej, w tym ostatnie 8 lat w branży opieki domowej, w szczególności w zakresie budowania i promowania rozwiązań odpowiadających na potrzeby pacjentów cierpiących na bezdech senny.

Anne posiada doświadczenie z systemem opieki nad pacjentem z bezdechem sennym we Francji, gdzie odpowiadała za rozwiązania Philips, które mogą poprawić wyniki leczenia pacjentów przy jednoczesnej optymalizacji zainwestowanych zasobów przez zespół opieki i płatnika, nie tylko w celu zainicjowania terapii, ale także w celu zarządzania zgodnością i skutecznością terapii pacjenta w dłuższej perspektywie czasowej poprzez aplikacje i usługi w chmurze.