Prof. Andres Metspalu

Estonian Genome Center of University of Tartu

Biogram

Ukończył studia medyczne w 1976 r., a w 1979 r. obronił doktorat w dziedzinie biologii molekularnej.  W latach 1981-1982 zdobywał doświadczenie naukowe (postdoc) na uniwersytecie w Kolumbii i Yale University. Jego główne zainteresowania naukowe to ludzka genomika, genetyka chorób złożonych i biobanki oparte na populacji oraz zastosowanie precyzyjnej medycyny w opiece zdrowotnej. Opublikował ponad 350 artykułów. W latach 1993-1994 był w Baylor CM w Houston jako wykładowca, a w 2000 roku w IARC w Lyonie jako laureat International Visiting Senior Scientist Award. W 2016 r. stał na czele Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. W 2010 roku został wybrany do Estońskiej Akademii Nauk. Nadzorował 20 przewodom doktorskim, występuje w kilku komitetach krajowych i międzynarodowych (SAC Science Europe), redakcjach. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. Orderu Estońskiego Czerwonego Krzyża 3 klasy i L’Ordre des Palmes Academiques z Republiki Francuskiej. W 2010 roku otrzymał doktorat Honoris Causa Uniwersytetu Wileńskiego.