a.sznyk

Dr Agnieszka Sznyk

Prezes Zarządu Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO

Biogram

Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, think tanku działającego na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego. Od lat związana ze środowiskiem NGO, przez wiele lat pracowała dla WWF, międzynarodowej organizacji ekologicznej.  Jest ekspertem od spraw zrównoważonego rozwoju i poprawy efektywności działania systemu ochronny zdrowia.

Autorka licznych raportów i artykułów m.in.  „Innowacje 2015”, “Wpływ innowacyjnych firm ponadnarodowych na rozwój społeczno-gospodarczy Polski”, “Metody pomiaru innowacji społecznych”, „Nowa definicja ochrony zdrowia i jej wpływ na poprawę leczenia”. Inicjatorka i koordynatorka platformy „Ekonomia Zdrowia”  oraz „Polish Circular Hotspot”. Członek grupy roboczej przy Ministerstwie Rozwoju w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, ekspert w pan – Europejskich projektach finansowych w ramach programu Horyzont 2020.