adam_maciejczyk

Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

Zakład Teleradioterapii – Dolnośląskie Centrum Onkologii

Biogram

Onkolog, specjalista z zakresu radioterapii onkologicznej. Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Członek Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytut i. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. W październiku 2016r. wybrany na stanowisko Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Członek European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), Pediatric Radiation Society (PROS).