Dr Abel Jacobus Bronkhorst

Institute of Laboratory Medicine German Heart Centre Munich

Biogram

Dr Abel Bronkhorst jest pracownikiem naukowym w Instytucie Medycyny Laboratoryjnej Niemieckiego Centrum Serca, na Uniwersytecie Technicznym w Monachium. Przed objęciem obecnego stanowiska w marcu 2018 r., uzyskał w 2017 roku doktorat z biochemii w North – West University of Potchefstroom, RPA. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych, które odzwierciedlają jego zainteresowania w zakresie projektów badawczych związanych z płynną biopsją nakierowaną na wykrywanie we krwi niewielkich fragmentów komórek nowotworowych – wolnocyrkulującego DNA, od podstawowych badań do pre-analizy i badań translacyjnych w chorobach układu krążenia i onkologii.