prof.-Marszałek-e1516193799611

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek

Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów, Konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii.

Biogram

Konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii.
Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. Doświadczenia zawodowe i naukowe zdobywał w kraju i w czasie stypendiów zagranicznych: Medizinische Hohschule Hannover (Niemcy), Kaplan Hospital filii Medical School of the Hebrew University and Hadass, Jerusalem (Izrael), Pathology Department, Oita Medical University (Japonia), Instytut Roberta Kocha w Berlinie, a także w czasie pobytów w Nowym Jorku, Bostonie, Manchesterze i Regensburgu. Autor lub współautor ponad 400 prac oryginalnych, opisów przypadków, prac poglądowych oraz rozdziałów w książkach.