Ze względu na obecna sytuację epidemiologiczną Forum PKMP odbędzie się w nowym terminie 6-10 LIPCA 2020 r. i przeprowadzone zostanie w formie sesji online. W związku z tą zmianą Forum zmienia swoją formułę na TYDZIEŃ MEDYCYNY PERSONALIZOWANEJ.

Każdego dnia w tygodniu pomiędzy 6-10 lipca 2020 roku będą mogli Państwo uczestniczyć w sesjach poświęconych różnym tematom z obszaru medycyny personalizowanej, w których głos zabiorą czołowi eksperci zarówno z naszego kraju jak i Europy, a nawet Stanów Zjednoczonych. W czasie TYGODNIA PKMP poruszone zostaną następujące tematy:

6 lipca 2020 SESJA I. PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA SYSTEMU OPARTEGO NA WARTOŚCIACH

7 lipca 2020 SESJA II. ROLA INNOWACJI W MEDYCYNIE PERSONALIZOWANEJ – WYZWANIA I BARIERY

8 lipca 2020 SESJA III. FINANSOWANIE BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH I GENETYCZNYCH W POLSCE – GDZIE JESTEŚMY?

9 lipca 2020 SESJA IV. EWOLUCJA MODELU FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ W DOBIE PERSONALIZACJI

10 lipca 2020 SESJA V. OD ODPOWIEDZIALNOŚCI DO WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI W PROCESIE LECZNICZYM

Key Note Speakers

V Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

Relacja filmowa

V Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej
Program_NEW4_dzien_5

Dzień 5 - wersja oryginalna

Dzień 5 - wersja z tłumaczeniem na język polski

Dzień 4

Dzień 3

Dzień 2 - wersja oryginalna

Dzień 2 - wersja z tłumaczeniem wystąpienia dr Gippa na język polski

Dzień 1 - wersja oryginalna

6-10 lipca 2020 r.

Sesje online

WYZWANIA STOJĄCE PRZED WSPÓŁCZESNĄ MEDYCYNĄ Innowacyjność, personalizacja i współodpowiedzialność - trzy filary nowoczesnej medycyny personalizowanej