FORUM

III MIĘDZYNARODOWE FORUM MEDYCYNY PERSONALIZOWANEJ

PATRONAT

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w III Międzynarodowym Forum Medycyny Personalizowanej – wyjątkowym wydarzeniu, które od lat jest platformą wymiany wiedzy i doświadczenia oraz okazją do spotkania ekspertów, którzy na co dzień zajmują się szeroko rozumianą ochroną zdrowia. Forum to interdyscyplinarna, wielowymiarowa przestrzeń w której krzyżują się punkty widzenia oraz racje pacjentów i lekarzy oraz instytucji rządowych i administracji publicznej. Ranga Forum z roku na rok wzrasta, wpisując na stałe Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej do kalendarza kluczowych wydarzeń kierowanych do najważniejszych interesariuszy rynku medycznego. Inspirujące wykłady, panele dyskusyjne oraz debaty z udziałem polskich i międzynarodowych ekspertów, poświęcone aspektom medycznym, ekonomicznym czy  technologicznym, będą niepowtarzalną okazją do  dyskusji nad rozwojem medycyny personalizowanej w Polsce.

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w Forum.

 

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong                                                                                                                                                              dr n. med. Beata Jagielska
Przewodniczący Naukowej Rady Programowej                                                                                                                           Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
III Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej                                                                            III Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej

 

 

Organizator: Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie (PKMP) powstała 17 grudnia 2015 r. w Warszawie. Skupia organizacje pacjentów, profesjonalistów medycznych, naukowców, świadczeniodawców, polityków, dostawców technologii oraz media. PKMP dąży do stworzenia warunków sprzyjających rozwojowi medycyny personalizowanej w Polsce poprzez wsparcie procesu zmian legislacyjnych i systemowych w tym obszarze, a także edukację w zakresie rozwiązań medycyny personalizowanej.

PROGRAM

timeline_pre_loader
Sesja I
Medycyna Personalizowana w roku 2018 – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

Otwarcie Konferencji

9.00-9.15

Dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej oraz Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej

Rola medycyny personalizowanej w polskim systemie ochrony zdrowia.

9.15-9.25

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia

Rola i miejsce medycyny personalizowanej w onkologii.

9.25-9.35

Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, Dyrektor Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Rola badań klinicznych w medycynie personalizowanej.

9.35-9.45

Dr n. o zdr. Grzegorz Cessak, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków (EMA)

Wprowadzenie do medycyny personalizowanej.

9.45-9.55

Dr hab. n. med. Dariusz Śladowski, Członek Komitetu Terapii Zaawansowanych Europejskiej Agencji Leków, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Medycyna personalizowana globalnym standardem systemu opieki zdrowotnej.

9.55-10.05

Denis Horgan, BCL, LLM, MSC, Dyrektor Zarządzający Europejskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej

Aspekty prawne terapii personalizowanej w Polsce.

10.05-10.15

Dr Mateusz Mądry, Ekspert w dziedzinie prawa farmaceutycznego

Zastosowanie wielkoskalowych technik genomicznych i radiomicznych dla identyfikacji nowych markerów służących spersonalizowanej diagnostyce i terapii raka płuca - doświadczenia projektu MOBIT w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

10.15-10.25

Prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Nauki oraz Kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Przerwa
Sesja II
Personalizacja leczenia jako wartość dodana dla pacjentów.

Medycyna personalizowana w Europie oczami pacjentów - osiągnięcia i wyzwania.

10.40-10.50

Szymon Chrostowski, w imieniu Zarządu Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

Perspektywa personalizacji opieki i leczenia chorych w Polsce.

10.50-11.30

Moderator: Wojciech Wiśniewski, Rzecznik Fundacji Onkologicznej Alivia

Panel dyskusyjny z udziałem:
· Dr n. prawnych Marek Woch, Narodowy Fundusz Zdrowia
· Marcin Węgrzyniak, Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
· Dr Joanna Didkowska, Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
· Beata Amroziewicz, Członek Zarządu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

Sesja III
Teranostyka jako wyzwanie medycyny personalizowanej. Wyzwanie dobrej jakości w diagnostyce.

Keynote Speech: Medycyna personalizowana w kontekście regeneracji tkanki chrzęstnej. Gdzie jesteśmy?

11.30-12.00

Prof. dr n. med. Dragan Primorac, Profesor akademii medycznych w Chorwacji (w miastach Split, Osijek i Rijeka), Członek Międzynarodowej Koalicji Medycyny Personalizowanej.

„State-of-the-art” w medycynie personalizowanej.

12.00-12.15

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, Centrum Onkologii-Instytut, Krajowy Konsultant w dziedzinie Onkologii Klinicznej

Molekularne i poza-molekularne czynniki predykcyjne w personalizowanej onkologii na przykładzie raka płuca.

12.15-12.25

Prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w  Poznaniu

Wyzwanie jakości w genetyce klinicznej.

12.25-12.35

Prof. dr hab. n. med. Maria Sąsiadek, Kierownik Katedry i Zakładu Genetyki UM we Wrocławiu, Krajowy konsultant w dziedzinie genetyki klinicznej

Wyzwania dla patomorfologii z perspektywy indywidualizacji terapii.

12.35-12.45

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów, Konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii

Standardy jakości w procesie akredytacji.

12.45-12.55

Halina Kutaj-Wąsikowska, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Pytania z sali, podsumowanie.

12.55-13.05
Lunch
Sesja IV
Wykorzystanie ekonomii w medycynie personalizowanej.
Sesja V
Biotechnologia i bioinformatyka w medycynie personalizowanej.

Profilowanie genomowe - ewolucja w personalizowaniu leczenia onkologicznego.

15.20-15.35

Prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko, Gdański Uniwersytet Medyczny, Konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej

Różnice w odpowiedzi klinicznej wariantów fuzji EML4-ALK na inhibitory kinazy ALK.

15.35-15.50

Prof. Richard Bayliss, BA, PhD, School of Molecular and Cellular Biology, University of Leeds, UK

Zastosowanie bioinformatyki w medycynie precyzyjnej.

15.50-16.00

Janusz Homa, Prezes, Ardigen S.A.

Medycyna personalizowana w Horyzoncie 2020 i przygotowania do 9. Programu Ramowego.

16.00-16.10

Dr n. med. Ewa Szkiłądź, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Przerwa
Debata oxfordzka

Czy potrzebujemy medycyny personalizowanej?

16.30-17.45

Moderator:
Iwona Schymalla, redaktor naczelna Medexpress

Marszałek:
Dr n. med. Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wicemarszałek:
Dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej

Lider grupy na “TAK”:
Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

Uczestnicy:
· Stanisław Maćkowiak, Prezes Federacji Pacjentów Polskich
· Prof. dr hab. Adam Fronczak, Warszawski Uniwersytet Medyczny
· Andrzej Jacyna, p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
· Dr n. med. Łukasz Kozera, Dyrektor Krajowego Ośrodka Wiodącego w Zakresie Biobankowania

Lider grupy na “NIE”:
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

Uczestnicy:
· Szymon Chrostowski, w imieniu Zarządu Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
· Dr n. med. Piotr Warczyński, Warszawski Uniwersytet Medyczny
· Prof. dr hab. n. biol. Jacek Kuźnicki, Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej
· Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Głosowanie publiczności

Podsumowanie i rekomendacje

17.45-18.00

Dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej oraz
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej

REJESTRACJA

zasady rejestracji Uczestników na III Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej.

Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie rejestracji na stronie www.IIIMFMP.evenea.pl lub bezpośrednio poprzez aktywny formularz dostępny poniżej.

UDZIAŁ W FORUM JEST BEZPŁATNY

NAUKOWA RADA PROGRAMOWA

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie

Ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, na którym uzyskał również stopień doktora habilitowanego (1992) oraz tytuł profesora RP (1996). Placówka, którą kieruje, pełni funkcję ośrodka referencyjnego dla nadciśnienia tętniczego, współpracuje z czołowymi ośrodkami zagranicznymi, takimi jak Harvard Medical School, Columbia University i Karolinska Institutet. Prof. Gaciong wraz z zespołem jest autorem ponad 100 prac opublikowanych w prestiżowych pismach medycznych. Należy do licznych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych (m.in. Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego – prezes, High Blood Pressure Council – American Heart Association). Od kilku kadencji jest członkiem władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Był pierwszym delegatem Polski do Europejskiego Stowarzyszenia Specjalizacji Medycznych (UEMS), a w kraju pełnił funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych (2002‒2009).

Zastępca Dyrektora ds Nauki, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Profesor Joanna Chorostowska-Wynimko, Zastępca ds. Nauki Dyrektora Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, jest pulmonologiem, a także specjalistą w zakresie laboratoryjnej immunologii medycznej. Jest twórcą i kierownikiem Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Uczestniczyła w realizacji wielu polskich i międzynarodowych projektów naukowych i edukacyjnych, w tym podczas stypendium naukowego w Medical College of Ohio (2001–2002), a następnie w Medical University of Toledo, Ohio (2009). Była głównym badaczem i koordynatorem wielu z tych programów. Jest autorem i współautorem 180 prac naukowych i rozdziałów w podręcznikach medycznych. Jej aktywność naukowa i kliniczna koncentruje się wokół zagadnień związanych
z biomarkerami molekularnymi i diagnostyką genetyczna raka płuca, oraz POChP
i wrodzonego niedoboru alfa-1 antytrypsyny.

Kierownik Zakładu Teleradioterapii, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Kierownik Zakładu Teleradioterapii w Regionalnym Ośrodku Onkohematologii w Łodzi, kierownik Zakładu Radioterapii Katedry Onkologii UM w Łodzi. Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Prezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej. Autor ponad 150 publikacji w krajowych i zagranicznych pismach naukowych oraz rozdziałów w podręcznikach.

Przewodniczący Grupy Value Based Healthcare, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, Georgetown i George Washington University oraz Szkoły Głównej Handlowej. Lekarz, chirurg, specjalista organizacji ochrony zdrowia. Od lat 90. pełni kierownicze funkcje w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, m.in. w Szpitalu Powiatowym w Dobrym Mieście (1995-1996), Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego (1997-1999), Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu (2001-2003), Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (2009-2013). W latach 1999-2001, Ekspert w Europejskiej Komisji Zdrowia Rady Europy. Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia (1999-2001). W latach 2011-2013 przewodniczący Zespołu ds. Chorób Rzadkich i członek Komisji Ekonomicznej w Ministerstwie Zdrowia, a także Członek Europejskiego Komitetu Ekspertów UE ds. Rzadkich Chorób (EUCERD). Autor artykułów i publikacji na temat ochrony zdrowia, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej.

Adiunkt w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Specjalista zdrowia publicznego. Członek Zarządu Stowarzyszenia „Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia”. Twórca wielu projektów edukacyjnych poświęconych promocji zdrowia. Współautor Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015. Członek władz Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej. Członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy, współorganizator Forum Ochrony Zdrowia Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz Kongresu Zdrowia Publicznego, Szczytu Zdrowie, gospodarz debat i seminariów dotyczących problemów systemu ochrony zdrowia, współautor i redaktor naukowy raportów systemowych Instytutu Ochrony Zdrowia. Autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Dyrektor Zarządzający Europejskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej

Denis Horgan posiada szeroki zakres wiedzy w dziedzinie polityki zdrowotnej. Przed rozpoczęciem współpracy z EAPM, pracował w Europejskiej Koalicji Pacjentów na Rzecz Walki z Rakiem oraz Parlamencie Europejskim w zakresie zagadnień zdrowotnych związanych z polityką lekową oraz problematyką pacjentów. Aktywnie działał w międzynarodowych organizacjach pozarządowych zajmujących się projektami prozdrowotnymi w Afganistanie, Meksyku i Palestynie. Zaangażowany w budowanie koalicji pacjenckich, rzecznictwo obywatelskie, rozwój platform współpracy wspierających dostęp do refundacji i nowoczesnych terapii.

Kierownik Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Onkologii Kardiologicznej i Medycyny Paliatywnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie

Beata Jagielska uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie zarządzania publicznymi systemami opieki zdrowotnej. Kierownik Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Onkologii Kardiologicznej i Medycyny Paliatywnej w Centrum Onkologii Marii Curie-Skłodowskiej – Instytut w Warszawie (COI), a także Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych i kierownik Poradni COI. Wojewódzki Konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej. Członek licznych towarzystw naukowych, takich jak Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne i ESMO. Ekspert ds. badań klinicznych Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Autor i współautor licznych publikacji naukowych zarówno w czasopismach polskich, jak i międzynarodowych, członek rad naukowych czasopism „Onkologia w Praktyce Klinicznej” i „Onkologia po Dyplomie . Od 2017 r. Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie.

Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Specjalista w dziedzinie radioterapii i onkologii klinicznej. Autor ponad 700 publikacji w czasopismach naukowych w kraju i za granicą oraz kilkunastu podręczników. Około 21.000 cytowań, indeks h 57 (Scopus). Główne zainteresowania naukowe: rak płuca, rak piersi, onkologia molekularna. Wyróżniony m.in nagrodą naukową Prezesa Rady Ministrów, nagrodą Prezydenta Miasta Wiednia, nagrodą Josepha W Cullena International Association for the Study on Lung Cancer i nagrodą im. J Heweliusza. Były przewodniczący Grupy Raka Piersi i były członek Zarządu European Organization for Research on Treatment of Cancer, przewodniczący zarządu Central European Oncology Group, były członek Zarządu European Society of Medical Oncology, były członek Zarządu European Society of Therapeutic Radiation Oncology, były przewodniczący Komitetu Spraw Zagranicznych American
Society of Clinical Oncology, członek Academia Europea, European Academy of Cancer Sciences, członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Były prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Autor projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu, której efektem było wprowadzenie w Polsce w 2010 roku zakazu palenia tytoniu w miejscach publicznych, koordynator wdrażania Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej

Od 1998 roku do chwili obecnej krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej. Prezes ustępujący Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i członek wielu innych towarzystw naukowych. Przewodniczący – od 2015 roku – Krajowej Rady ds. Onkologii przy Ministrze Zdrowia. Specjalista onkologii klinicznej i radioterapii nowotworów. Zawodowo zainteresowany skojarzonym leczeniem chorych na raka płuca i raka piersi, wprowadzaniem nowych metod systemowego leczenia nowotworów, leczeniem hormonalnym i postępowaniem wspomagającym w onkologii. Autor i współautor około 400 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą oraz redaktor lub współredaktor 21 podręczników.

Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Lider poprawy jakości i bezpieczeństwa terapii i opieki nad pacjentem. Ekspert Ministerstwa Zdrowia ds. współpracy z OECD; koordynator krajowy w projektach unijnych: CEEQNET (Unified Central and Eastern European surveillance/monitoring system for healthcare quality and efficiency indicators) oraz DUQuE (Deepening our Understanding of Quality Improvement in Europe, FP7). Kieruje organizacją będącą Krajowym Punktem Kontaktowym dla Polski we Wspólnym Działaniu dla Bezpieczeństwa Pacjenta i Jakości Opieki (Joint Action on Patient Safety and Quality of Care – PASQ).

Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów, Konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii

Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. Doświadczenia zawodowe i naukowe zdobywał w kraju i w czasie stypendiów zagranicznych: Medizinische Hohschule Hannover (Niemcy), Kaplan Hospital filii Medical School of the Hebrew University and Hadass, Jerusalem (Izrael), Pathology Department, Oita Medical University (Japonia), Instytut Roberta Kocha w Berlinie, a także w czasie pobytów w Nowym Jorku, Bostonie, Manchesterze i Regensburgu. Autor lub współautor ponad 400 prac oryginalnych, opisów przypadków, prac poglądowych oraz rozdziałów w książkach.

Kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1972 zawodowo związany z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie, obecnie na stanowisku Kierownika Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego. Stypendia naukowo-szkoleniowe w laboratoriach i oddziałach klinicznych europejskich ośrodków onkologicznych i hematologicznych w Londynie, Amsterdamie i Brukseli. Prace naukowo-badawcze i kliniczne w Harward Medical School w Bostonie oraz Memorial Sloan-Kettering Cancer Center w Nowym Jorku. Aktywny działacz Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków, Prezes Polskiej Unii Onkologii. Autor lub współautor ponad 150 prac naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, oraz kilkunastu znaczących rozdziałów w podręcznikach onkologicznych.

Kierownik Zakładu Genetyki i Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Specjalista w chorobach wewnętrznych i gastroenterologii (certyfikat “a fellow in gastroenterology” nadany przez European Board of Gastroenterology). Kierownik Zakładu Genetyki i Zastępca Dyrektora ds. Naukowych w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz profesor medycyny w Klinice Gastroenterologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Do jego głównych osiągnięć naukowych należy wprowadzenie do badań translacyjnych wielkoskalowych analiz genetycznych i molekularnych, w identyfikacji po pierwsze wariantów genetycznych powiązanych z podatnością do zachorowania na nowotwory, choroby zapalne jelit, choroby wątroby, celiakię i chorobę
Alzheimera (badania z użyciem mikromacierzy SNP oraz sekwencjonowania następnej generacji (NGS)); po drugie zmian ekspresji genów w tkankach chorych oraz heteroprzeszczepach ludzkich nowotworów u myszy z defektem genetycznym (badania z użyciem mikromacierzy ekspresyjnych i SNG); po trzecie biomarkerów białkowych (badania z użyciem technologii spektrometrii masowej); i po czwarte dysbiozy jelit (badania z użyciem metageneomiki). Autor ponad 200 prac naukowych (łączny IF ponad 550 i liczba cytowań ponad 2500). Kierownik ponad 30 grantów naukowych. Promotor blisko 30 prac doktorskich. Uhonorowany Nagrodą Naukową Premiera za wybitne osiągnięcia w medycynie i biologii molekularnej.

Kierownik Samodzielnej Pracowni Cytogenetyki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Biolog, cytogenetyk, diagnosta laboratoryjny, kierownik Samodzielnej Pracowni Cytogenetyki w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie, specjalista Laboratoryjnej Genetyki Medycznej, kierownik specjalizacji. Obok działalności diagnostycznej i dydaktycznej zajmuje się pracą badawczą. Głównym polem jej zainteresowań są zagadnienia związane z genetycznymi mechanizmami powstawania i rozwoju nowotworów oraz możliwością zastosowania metod genetycznych w praktyce onkologicznej, głównie w obszarze białaczek i chłoniaków. Perspektywicznym celem badań jest wykorzystanie użytecznych klinicznie markerów genetycznych w ustaleniu rozpoznania nowotworu, ocenie rokowania czy planowaniu leczenia, szczególnie w terapii celowanej molekularnie. Aktywnie uczestniczy w działalności Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Jako ekspert uczestniczy w tworzeniu standardów diagnostycznych w zakresie diagnostyki cytogenetycznej oraz w tworzeniu standardów jakości genetycznych badań diagnostycznych w nowotworach.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej, medycyny społecznej, medycyny rodzinnej oraz zdrowia publicznego. Pracował w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz w latach 1996-2001 pełnił funkcję prezesa Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Przez ponad 20 lat współpracował z prof. Zbigniewem Religą, w tym m.in. w Klinice Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW oraz w Instytucie Kardiologii w Aninie jako zastępca dyrektora ds. klinicznych i organizacyjnych. W latach 2005-2007 sprawował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia kierowanym
przez prof. Zbigniewa Religę. Współautor ustawy o ratownictwie medycznym. Od grudnia 2005 do grudnia 2007 był prezesem Polskiego Czerwonego Krzyża. W latach 2007-2009 dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny 2015 – 2017 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. 13 kwietnia 2017 powołany na stanowiska Sekretarza Stanu w Kancelarii Premiera i Pełnomocnika Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Prezes Zarządu Fundacji Onkologicznej Alivia

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na kierunku informatyka. Wieloletni dyrektor departamentu jednej z największych spółek giełdowych w Polsce. W 2010 roku wspólnie ze swoją siostrą Agatą założył Fundację Onkologiczną Alivia, w której pełni funkcję Prezesa Zarządu. Ponadto jest Członkiem Zarządu Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej oraz zasiada w Radzie Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem.

Profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Szczeciński

Pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego (kierownik Zakładu Ekonomiki Ochrony Zdrowia). Zainteresowania naukowe: ekonomiczne problemy funkcjonowania sektora zdrowia, marketing usług opieki zdrowotnej, zarządzanie podmiotami leczniczymi, metodyka pomiaru jakości usług. Autorka ponad 200 publikacji naukowych w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, w tym kilku książek dedykowanych ekonomice zdrowia (m.in. Zintegrowana opieka zdrowotna. Podejście relacyjne do obsługi pacjenta jako klienta, Wolters Kluwer, Warszawa 2014). Stypendystka programów DAAD, Erasmus i Fundacji Dekabana. Kierownik 7 projektów badawczych, w tym 2 międzynarodowych. Laureatka prestiżowej Nagrody Noble Zachodniopomorskie oraz Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Uczestniczy w pracach wielu towarzystw naukowych (w tym Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, pełniąc funkcję Przewodniczącej Rady Naczelnej).

Kierownik Katedry i Zakładu Genetyki UM we Wrocławiu, Konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej

Specjalista genetyki klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej. Kariera zawodowa profesor Marii Sąsiadek jest związana z Akademią Medyczną, a obecnie Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Jej prace badawcze dotyczą zagadnień związanych z mutagenezą, genetycznymi podstawami rozwoju nowotworów, genetyką schorzeń psychiatrycznych oraz genetyką kliniczną. Przez 6 lat pełniła funkcję eksperta do spraw genetyki w programie Unii Europejskiej pt. Public Health Genomics. Brała aktywny udział w procesie wprowadzania polskich uczelni do europejskiego systemu szkół wyższych. Pełniła funkcję koordynatora uczelnianego Programów TEMPUS i ERASMUS w Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz była promotorem krajowym programu ERASMUS/SOKRATES. Jest członkiem Krajowej Rady ds. Onkologii oraz Zespołu Stałego Narodowego Centrum Nauki.

Kierownik Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Zainteresowania naukowe i kliniczne obejmują biologię molekularną nowotworów, diagnostykę molekularną w onkologii, regulację ekspresji genów, mechanizmy naprawy DNA. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Dyrektor Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Absolwent wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej, hematologii i transplantologii klinicznej. W ramach programu wymiany naukowej z amerykańskim National Cancer Institute pracował w latach 1987–88 i 1992 w Montefiore Medical Center/Albert Einstein College of Medicine, New York. Liczne zagraniczne staże zawodowe i naukowe, m.in. w Cleveland Clinic Cancer Center, Cleveland, USA , St. Bartholomew’s Hospital, Londyn oraz Fred Hutchinson Cancer Research Center/University of Washington, Seattle, USA. W 2004 r. zainicjował włączenie warszawskiego CO-I do sieci międzynarodowej współpracy w ramach European Mantle Cell Lymphoma Network oraz European Leukemia Net, w ramach których realizuje jako koordynator i członek Steering Committee szereg prospektywnych badań klinicznych. Jeden z współzałożycieli Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG), której jest aktualnie wiceprezesem. Autor ponad 200 indeksowanych publikacji. Członek PLRG, PALG, PTO, PTOK, PTHiT, ASH, ASCO, ESMO, EBMT oraz EORTC Lymphoma Group.

Kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet

Medyczny, Konsultant Krajowy w dziedzinie perinatologii Rektor WUM w kadencji 2016-2020, specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz perinatologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (obecna nazwa Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników), Regional Director of Ian Donald School for Eastern Europe, Vice President of World Association of Perinatal Medicine, Członek Zarządu European Association of Perinatal Medicine oraz International Society of The Fetus as a Patient. Upowszechnił nowoczesną
diagnostykę i terapię choroby hemolitycznej w Polsce, wprowadził na Mazowszu metodę laserowej obliteracji wewnątrz łożyskowych anastomoz naczyniowych w zespole przetoczenia pomiędzy płodami (TTTS), do praktyki klinicznej w Polsce wprowadził zabieg FETO u płodów z wrodzoną przepukliną przeponową, a także fetoskopową operację rozszczepu kręgosłupa u płodów. Inicjator powołania „Koalicji na rzecz Bezpiecznego Porodu”, współautor zarówno programu specjalizacji z zakresu perinatologii, jak również standardów postępowania w wybranych patologiach ciąży, a także licznych rekomendacji postępowania w zakresie położnictwa i ginekologii.

LOKALIZACJA

Centrum Olimpijskie

Wybrzeże Gdyńskie 4,
00-001 Warszawa

 

Centrum Olimpijskie to prestiżowe miejsce konferencyjne zwracające uwagę oryginalną nowoczesną architekturą i atrakcyjną lokalizacją. Położone przy skrzyżowaniu ważnych arterii Warszawy (Alei Prymasa Tysiąclecia i Wisłostrady) jest dobrze skomunikowane z centrum miasta, także środkami transportu miejskiego  – 8 linii autobusowych, w pobliżu stacja metra i wiele linii tramwajowych. Centrum oddalone jest o 12 km od centrum miasta i 17 km od międzynarodowego lotniska. Wielofunkcyjne sale konferencyjne oraz restauracja Moonsfera zapewniają wyjątkowy komfort spotkań i konferencji oferując wysoki standard oraz nowoczesny wystrój i wyposażenie.

PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI